રામલલાના અભિષેકના દિવસે ગુજરાતમાં અડધી રજા, 22 જાન્યુઆરીએ સરકારી કચેરીઓ બંધ રહેશે.

રામલલાના અભિષેકના દિવસે ગુજરાતમાં અડધી રજા, 22 જાન્યુઆરીએ સરકારી કચેરીઓ બંધ રહેશે.

રામ મંદિર રામ લલ્લાના જીવનપરિષ્ઠાને કારણે ગુજરાત સરકારે મોટી જાહેરાત કરી છે અને 22 જાન્યુઆરીએ તમામ સરકારી કચેરીઓ અડધા દિવસ માટે બંધ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે રાજ્ય સરકારે 22 જાન્યુઆરીએ બપોરે 2.30 વાગ્યા સુધી ઓફિસો બંધ રાખવા માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. આ પહેલા કેન્દ્ર સરકારે પણ 22 જાન્યુઆરીએ અડધા દિવસની રજા જાહેર કરી છે.

અયોધ્યામાં રામ મંદિરના અભિષેકને કારણે સમગ્ર દેશનું વાતાવરણ રામમય બની ગયું છે. આની ઉજવણી કરવા માટે ગુજરાત સરકારે મોટી જાહેરાત કરી છે અને 22 જાન્યુઆરીએ તમામ સરકારી કચેરીઓ અડધા દિવસ માટે બંધ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

સરકારી કચેરીઓ અડધો દિવસ બંધ રહેશે
અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે રાજ્ય સરકારે 22 જાન્યુઆરીએ બપોરે 2.30 વાગ્યા સુધી ઓફિસો બંધ રાખવા માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે.

સૂચના જણાવે છે કે,

આખો દેશ 22 જાન્યુઆરીએ રામ મંદિર અભિષેક સમારોહ ઉજવશે. રાજ્ય સરકારની તમામ કચેરીઓ અને સંસ્થાઓ 22 જાન્યુઆરીએ બપોરે 2.30 વાગ્યા સુધી બંધ રહેશે જેથી કરીને રાજ્યના લોકો ઉજવણીમાં ભાગ લઈ શકે.

તમને જણાવી દઈએ કે આ પહેલા ગુરુવારે કેન્દ્ર સરકારે તેના તમામ કર્મચારીઓ માટે 22 જાન્યુઆરીએ અડધા દિવસની રજા જાહેર કરી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *