આ તસવીર માં A શોધવા માં 99% લોકો નિષ્ફળ ગયા છે, જોઈએ તમે શોધી શકો છો ક નહીં

આ તસવીર માં A શોધવા માં 99% લોકો નિષ્ફળ ગયા છે, જોઈએ તમે શોધી શકો છો ક નહીં

તે એક્સ પર આ દાવે સાથે શેર કરવામાં આવ્યું હતું કે જેણે તેને હલ કર્યું છે તે ‘જીનીયસ’ છે. સરળ સરળ છે: તમારા ચિત્રમાં અક્ષર A ના 10 સેકન્ડથી પણ ઓછો સમય મળશે.

એક ‘બહુત મુશ્કેલ’ બ્રાન ટીઝર સોશિયલ મીડિયા પર ઘૂમ રહી છે અને કો હેરાન કરી રહી છે. તે એક્સ પર આ દાવે સાથે શેર કરવામાં આવ્યું હતું કે જેણે તેને હલ કર્યું છે તે ‘જીનીયસ’ છે. સરળ સરળ છે: તમારા ચિત્રમાં અક્ષર A ના 10 સેકન્ડથી પણ ઓછો સમય મળશે. તમે તેના માટે શું તૈયાર છો?

બ્રેન ટીઝરને એક્સ છે @Art0fThinking પર શેર કરવામાં આવ્યું હતું. ટીઝર પર લખ્યું છે, “તે ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. જે વ્યક્તિ ‘એ’ ચિત્ર લેતા છે તે ટેલેંટેડ છે. ચિત્રમાં અક્ષરે કા તમારો સમય હવે શુરૂ હતો…

બ્રેન ટીઝરને 25 જાન્યુઆરીએ એક્સ પર શેર કરવામાં આવ્યું હતું. પોસ્ટ કર્યું પછીથી, તે 57,000 થી વધુ વખત દેખાય છે, અને સંખ્યા હજુ પણ વધી રહી છે. ઘણા લોકો કમેન્ટ સેક્શનમાં તમારા જવાબ શેર કરો.

એક વ્યક્તિએ દાવો કર્યો હતો, “મને 5 સેકન્ડથી પણ ઓછા સમયમાં મળી ગયું.” બીજાએ લખ્યું, “આ 10 સેકન્ડમાં શોધો.” ત્રીજાએ લખ્યું, “કઠિન નથી.” ચોથેએ લખ્યું, “આ પગ!

પહેલા, એક અને બ્રેન ટીઝર થયું એક્સ પર વાયરલ હતું. ઇઝને લોકો ઇ કે દરિયાના વચ્ચેના છિપે બધા એફ કો ગિનેની પડકાર દી થી. ઘણા બધા લોકો સરળતાથી તેને શોધવામાં સક્ષમ છે કે ચિત્રમાં એફ અક્ષર ક્યાં થઈ ગયું છે, અન્ય લોકો તેને મુશ્કેલ લગાવે છે. તમને શું લાગે છે કે તમારી પાસે આ બ્રેન ટીઝરને હલ કરવાની ક્ષમતા છે?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *