4 વર્ષ પહેલા મૃત વ્યક્તિના નામે મળેલ સરકારી આવાસો, બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડ્યા, શુ છે હકીકત જાણો…….

ઝારખંડના ગવા શહેરમાંથી એક વિચિત્ર કિસ્સો સામે આવ્યો છે જ્યાં સરકારે ચાર વર્ષ પહેલા મૃત્યુ પામનાર વ્યક્તિના નામે મકાન આપ્યું હતું. ગયા મહિને બેંકમાં જઇને તે જ મૃત વ્યક્તિના નામે પૈસા કા .વામાં આવ્યા ત્યારે હદ વધારે થઈ ગઈ. મૃતકની બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડવાની અને આવાસ મેળવવાની ઘટના લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય બની હતી.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *